Välkommen till Idrottsgillet, Lund

Gillat nr 13 2016 Innehåller bl a information om kommande träffar och nya medlemmar.